Startup Terminal бизнес төвийн гишүүд, гарааны бизнес эрхлэгчид, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулан танилцуулга хийж, уулзалт зохион байгууллаа.

Startup Terminal бизнес төвийн гишүүд, гарааны бизнес эрхлэгчид, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулан танилцуулга хийж, уулзалт зохион байгууллаа. 
Бизнес төвийн гишүүд Зээлийн батлан даалтын сангийн мэргэжилтэн Б.Эгшиглэнт, Ариг банкны Хан-Уул салбарын захирал Б.Отгонжаргал нартай ярилцаж, өөрсдийн сонирхсон асуултууддаа хариулт авсан юм.

Зээлийн батлан даалтын сангийн мэргэжилтэн Б.Эгшиглэнт

 

Бусадтай хуваалцаарай