Азийн хөгжлийн банк Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлсний 30 жилийн ойн арга хэмжээнд Зээлийн батлан даалтын сан оролцлоо.

БДС-ийн дэд захирал О.НАРАНДЭЛГЭР, Гүйцэтгэх захирал Ш.АЛТАНЧИМЭГ, мэргэжилтэн М.ЭРДЭНЭЧИМЭГ, Төсөл бизнес хөгжлийн газрын дарга Э.ТАМИР (Зүүн гар талаас)

Зээлийн батлан даалтын сан нь “Эдийн засгийг төрөлжүүлэх болон ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд зээлийн батлан даалтыг тогтолцоог бэхжүүлэх нь”, “Supporting the Credit Guarantee System for Economic Diversification and Employment Project”-ийг 2016 оноос хойш Азийн Хөгжлийн Банк-тай хамтран хэрэгжүүлж байна. Өнөөдөр Азийн хөгжлийн банк Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлсний 30 жилийн ой болж байгаа бөгөөд энэхүү арга хэмжээнд Зээлийн батлан даалтын сан төслийн үйл ажиллагаагаа танилцуулан оролцлоо. Төслийн хүрээнд батлан даалттай зээл авсан Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулж, хэлэлцүүлэгт оролцлоо.

Бусадтай хуваалцаарай