"ЭДИЙН ЗАСГАА ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖДҮҮ САЛБАРТ ҮЗҮҮЛСЭН ҮР НӨЛӨӨ БА СУРГАМЖ" хэлэлцүүлэг

Хөгжлийн Шийдэл ТББ-аас зохион байгуулсан "ЭДИЙН ЗАСГАА ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖДҮҮ САЛБАРТ ҮЗҮҮЛСЭН ҮР НӨЛӨӨ БА СУРГАМЖ" хэлэлцүүлэг амжилттай болж өндөрлөлөө.

Хэлэлцүүлэгт Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, Нийслэлийн "Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төв" НӨҮГ, Монголбанк болон ЖДҮҮ эрхлэгчдийн төлөөлөл оролцлоо..

Хэлэлцсэн асуудал 1: Хөнгөлөлттэй зээлийн хүртээмж, тулгарч байсан бэрхшээл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургамж

Хэлэлцсэн асуудал 2: Цогц төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд Монгол банк болон арилжааны банкнуудын үүрэг оролцоо, хэрэгжилтийн үед банкны салбарт тулгарсан асуудал, эрсдэл, цогц төлөвлөгөөний нийт эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, цаашид анхаарах сургамж

Бусадтай хуваалцаарай