• 323557737_623024006490593_4378359304698808854_n.jpg
  • 11052031_839646956154064_859072700627061699_o.jpg

Батлан даалтын бүтээгдэхүүн

Шинэ мэдээ

Азийн хөгжлийн банкны эх үүсвэртэй зээл, санхүүжилт хүссэн төслүүдэд байгаль орчинд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгааг хэрхэн хийх сургалт орлоо. Сургалтад Богд банкны удирдлагууд хамрагдсан юм.

Connect with Us