Авч болох зээл болон батлан даалтын дүнгээ тооцоорой Тооцоолуур нь зээлийн дүнг урьдчилсан байдлаар гаргана.

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймагт Зээлийн батлан даалтын сангийн мэдээ, мэдээллийг олгох сургалт зохион байгууллаа.

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн ЖДҮҮ эрхлэгч нарт болон арилжааны банкнуудын эдийн засагч нарт Зээлийн батлан даалтын сангийн мэдээ, мэдээллийг олгох зорилготой сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Зээлийн батлан даалтын сан Төв аймагтай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Хамтран ажиллах гэрээний зорилго нь зээлийн батлан даалтаар дамжуулан Төв аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн зээл авах боломжийг нэмэгдүүлэхэд оршино. Зээлийн батлан даалтын сан нь Төв аймгийн нийгэм, эдийн засаг, үйлдвэрлэл, бүс нутгийн хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж ажиллах юм.

Монголын жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форум-2021 амжилттай зохион байгуулагдлаа.

"Баялаг бүтээгчдмйг дэмжих холбоо"-оос зохион байгуулж буй "Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форум 2021" амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ удаагийн форум "Цар тахал ба Эдийн засаг" сэдвийн дор зохиогдсон бөгөөд Зээлийн батлан даалтын сан, Жижиг дунд үйлдвэрийн газар, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төв, НӨҮГ нар хамтран зохион байгуулсан билээ.