Хоршооны гишүүн малчин 80-100 хувийн батлан даалттай хөрөнгө оруулалтын зээлийг авах нөхцөл бүрдэж байна.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Сангийн яам, Монголбанк, Зээлийн батлан даалтын сан, Арилжааны банкнууд хамтран Уламжлалт мал аж ахуйн салбарт учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, малчны хамтын санаачилга, хоршооллыг дэмжих ажлын хүрээнд “Хоршооны гишүүн малчны зээл”-ийг банкны эх үүсвэрт тулгуурлан олгох, уг зээлд хамрагдсан малчдад Засгийн газраас зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт үзүүлэх болон Зээлийн батлан даалтын сангаас батлан даалт гаргахтай холбогдуулан “ХОРШООНЫ ГИШҮҮН МАЛЧНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭНД” гарын үсэг зурж баталгаажууллаа.

  • morning_1 copy.jpg
  • morning_2 copy.jpg