Ажлын байрыг дэмжих 3%-ийн хүүтэй зээлийн батлан даалт

Короновируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын гамшгийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулж, эдийн засгийг сэргээх, зах зээлийн идэвхжлийг сайжруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх дунд хугацааны 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-г баталсан.
Энэхүү цогц төлөвлөгөөнд тусгагдсан Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээх, ажлын байрыг хадгалах, дэмжих, зорилготой 2 их наяд төгрөгийн санхүүжилт бүхий 3%-ийн хүүтэй “Ажлын байрыг дэмжих” зээлд батлан даалт гаргана.

Батлан даалттай зээлийн нөхцөл

Зээлийн төрөлЭргэлтийн хөрөнгийн
Зээлийн хэмжээ500 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа3 жилээс хэтрэхгүй
Зээлийн хүүЖилийн 3%
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа12 сараас хэтрэхгүй
Батлан даалтын хэмжээЗээлийн 60% хүртэл
Батлан даалтын дээд хэмжээ300 сая төгрөг
Батлан даалтын шимтгэлБатлан даасан дүнгийн 1%
Батлан даалтын үйлчилгээний хураамж50,000 төгрөг

 

•    Банк, санхүүгийн байгууллагын албан тоот холбогдох баримт бичиг дүгнэлт
•    Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болохыг нотлох баримт
•    НӨАТ төлөгч болохыг нотлох баримт
•    Сангаас шаардах нэмэлт материалууд