“САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ” САР ШИНИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зээлийн батлан даалтын сан, Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар санаачлан Монголын уламжлалт баяр цагаан сард зориулсан “САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ” САР ШИНИЙН  ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДААГ Зээлийн батлан даалтын сангийн батлан даалттай зээлд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүд, Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчдийн хамтаар зохион байгуулах гэж байна.Text...