ТӨСЛИЙН САНХҮҮГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА.