Төвлөрлийг сааруулах, иргэдийг орон сууцжуулах бодлогын хүрээнд Зээлийн батлан даалтын сан Монголын Шүүхийн Захиргааны Ажилтны Холбоотой хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

Санамж бичгийн зорилго нь орон нутгийн орон сууцны ипотекийн зээл авахыг хүссэн боловч урьдчилгаа төлбөр болон барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа Монголын Шүүхийн Захиргааны Ажилтны Холбооны гишүүдэд ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг батлан даалт гаргахад хамтран ажиллана.

  • 1 copy.jpg
  • 2 copy.jpg
  • 4 copy.jpg