Зээлийн батлан даалтын сан 21 аймгийн арилжааны банкны зээлийн ажилтнуудад “Батлан даалттай зээлийн судалгаанд тулгамдаж буй асуудлууд” сэдвээр цахим сургалтыг зохион байгуулж байна.

Зээлийн батлан даалтын сан 21 аймгийн арилжааны банкны зээлийн ажилтнуудад “Батлан даалттай зээлийн судалгаанд тулгамдаж буй асуудлууд” сэдвээр цахим сургалт явууллаа. Тус сургалт 09:30 минутаас 17:30 хүртэл үргэлжилсэн ба орон нутгийн арилжааны банкны 973 төлөөлөгч амжилттай хамрагдсан.