“Зээлийн батлан даалтын сан”-аас Ариг банкаар дамжуулан ипотекийн зээл авах иргэдийн урьдчилгаа төлбөрт батлан даалт гаргаж байна.

“Зээлийн батлан даалтын сан”-аас Ариг банкаар дамжуулан ипотекийн зээл авах иргэдийн урьдчилгаа төлбөрт батлан даалт гаргаж байна.

21 аймагт орон сууц худалдан авах хүсэлтэй боловч урьдчилгаа төлбөрийн дутагдалтай иргэд, урьдчилгаа төлбөрийнхөө 60 хүртэл хувьд батлан даалт гаргуулах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг: Зээлийн батлан даалтын сангийн 7700-2035, Ариг банкны 7013-3060 утсаар лавлах боломжтой.