Зээлийн батлан даалтын сан нь хамтран ажиллаж буй арилжааны банкнуудын мэргэжилтнүүдэд туршлага солилцох сургалт зохион байгуулж байна.