Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааг сайжруулахад шаардлагатай санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх цогц сургалт боллоо

Зээлийн Батлан Даалтын Сан, Хөгжлийн шийдэл ТББ хамтран ЖДҮҮЭ-ийн бизнесийн үйл ажиллагааг сайжруулахад шаардлагатай санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх , чадавхжуулах мөн зээлийн санхүүжилтийн боломж, дахин санхүүжилтийн талаарх мэдээ, мэдээлэл хүргэсэн сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

 

 

 

 

 

 

 

Сургалтад нийт 120 гаруй ЖДҮҮЭ хамрагдсан бөгөөд ЗБДС, Хөгжлийн шийдэл ТББ, Капитрон банк, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газраас бизнес төсөл, батлан даалттай зээлд хамрагдах боломж, татвар, нийгмийн даатгалын багц хууль, мөн нягтлан бодох бүртгэл, маркетингийн талаар цогц мэдлэг олголоо.

 

Сургалтад хамрагдсан нийт ЖДҮҮЭдэд менторууд сургалт орохоос гадна зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж амжилттай ажиллаа.